FAN BING BING IN GAURAV GUPTA COUTURE

FAN BING BING FOR GAURAV GUPTA COUTURE
‘HIRANYAGARBHA’
PARIS COUTURE WEEK AW’24