SHISHI LIU FOR HARPER’S BAZAAR CHINA

Shishi Liu in Gaurav Gupta Couture
GG Woman Shishi Liu in Gaurav Gupta Couture for the
Harper’s Bazaar China April issue.
Styled by: Fred Su